Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ramučių (2) mokykla

Ramučiuose (2) nuo 1820 veikusi mokykla.

Ramučių (2) mokykla įsteigta 1820. Padaugėjus besimokančiųjų, 1883 atidaryta antra klasė. 1929 mokyti 33 vaikai (28 lietuviai, 5 vokiečiai). Juos mokęs pedagogas lietuviškai nemokėjo. Tik vokiškai kalbėjo ir IV dešimtmetyje dirbęs E. Reimannas. Vietos lietuvininkams pageidaujant, 1938 rudenį Klaipėdos krašto mokyklų draugija čia įsteigė privačią lietuvišką pradinę mokyklą. Ji veikė iki 1939 III 24. 1925–1932 Ramučių mokyklą lankė Endrius Žilius. Baigęs Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją, studijavo Vilniaus universitete. 1944 pasitraukė į Vakarus; baigė Kylio universitetą. Vokietijos lietuvių bendruomenės valdybos narys, 1920–1953 redagavo mažlietuvių periodinį leidinį Keleivis.

Albertas Juška