Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Raktelis, arba pradžiamokslis evangeliškiems lietuvių vaikams“

Žemaičių elementorius, išleistas 1913 Tilžėje.

„Raktẽlis, arba pradžiãmokslis evangèliškiems lietùvių vaikáms“, Žemaičių elementorius, išleistas 1913 Tilžėje, O. Mauderodės spaustuvėje. Parengė Naumiesčio evangelikų liuteronų kunigas Frydrichas Megnis. Tai pirmasis evangelikų elementorius, parašytas Paprūsėje. Tekstas spausdintas daugiau gotišku raidynu, t. p. įdėti skiemenavimo ir skaitymo pratimai, katekizmas, maldelių. Greta tekstų iš Johanno Gottliebo Weisso Naujo pibelio (…), nemažai ir originalių, yra patriotiški Georgo Sauerweino eilėraščių. Iliustruotas. Išlikę Raktelio, arba pradžiamokslio evangeliškiems vaikams egzemplioriai saugomi Mokslų akademijos ir Vilniaus universiteto bibliotekose, asmeniniuose rinkiniuose.

Lietuviški elementoriai. K., 2000.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: F. Megnio sudaryto ir Tilžėje išleisto elementoriaus „Raktelis“ puslapis, 1913 / Iš knygos „Lietuviški elementoriai“, sudarė Aurelija Rabačiauskaitė ir Ingrida Korsakaitė