Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Gottlieb Weiss

Johanas Gotlibas Vaisas, XVIII–XIX a. pedagogas, religinės literatūros leidėjas.

Weiss Johann Gottlieb (Johanas Gotlibas Váisas) 1762Konradswaldėje (Silezija, dabar Lenkija) 1819, pedagogas, religinės literatūros leidėjas. 1782–1786 Karaliaučiaus universitete studijavo teologiją. Iki 1798 dirbo Toravos parapijoje. Vėliau Karaliaučiaus Senamiesčio bažnyčios pamokslininkas, superintendentas. Įsteigė mokyklą merginoms Töchterschule, jai vadovavo. Tikėjimo tiesas, krikščionišką moralę grindė proto, logikos kategorijomis. Parašė religinės tematikos knygų. Išleido į lietuvių kalbą išverstas Vieros knygeles <…> su dakt. Martyno Liuterio katgismu, 1832 (vertėjas Ch.Wilkė), pakartotinai išleistas pavadinimu D. Mertino Liuteriaus Mažasis Katgismas <…> (1841, 1845, 1865; išvertė Frydrichas Kuršaitis). Svarbiausias Weisso veikalas – pradžiamokslis Neues ABC-Buch (apie 1802), lietuvių kalba Naujas Pibelis (apie 1804) iki 1897 leistas 11 kartų. Jame pateikta kiek lengvesnė raidžių mokymosi metodika, be įprasto mažojo katekizmo, įdėta pasaulietiškų straipsnelių, eilėraščių, patarlių. Pradžiamokslio II dalyje Mažios Szuil-Knygelės pateikta tekstų, aiškinančių gamtos reiškinius, nusakančių žmonių santykius, moralines normas.

Albertas Juška

Iliustracija: Johanno Gottliebo Weisso elementoriaus „Naujas Pibelis“ viršelis, 1808 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996