Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Raimundas Liormonas

Raimundas Liormanas, XX a. lietuvių karo veikėjas.

Liòrmonas Raimundas, Liòrmanas 1892 IX 9Gelgaudiškio dvare (Šakių aps.) 1979 VII 9Rochesteryje (JAV), lietuvių karo veikėjas. Lietuvos kariuomenės pulkininkas (1931). 1911 baigęs Panevėžio mokytojų seminariją, iki 1914 mokytojavo. 1914 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1917 jos 12-osios armijos lietuvių karių komiteto pirmininko pavaduotojas. 1917 dalyvavo Lietuvių seime Petrograde. 1918 pasitraukęs iš Rusijos kariuomenės, buvo Lietuvių tautos tarybos įgaliotiniu pabėgėlių reikalams Rygoje. 1918 atvyko į Vilnių. Įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Paskirtas Krašto apsaugos tarybos sekretoriumi, vėliau ministro adjutantu. Nuo 1919 Krašto apsaugos ministerijos kanceliarijos, nuo 1920 Vietinės kariuomenės štabo viršininkas. 1922 baigė Aukštuosius karininkų kursus Kaune. Nuo 1922 Vilkaviškio apskrities, nuo 1923 Marijampolės apskrities, 1927–1938 Klaipėdos krašto komendantas; Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos XX šaulių rinktinės vadas. Nuo 1938 štabo karininkas ypatingiems reikalams, Raseinių komendantas. 1940 sovietų valdžios iš kariuomenės atleistas. Už tarnybą Lietuvai autonominėmis teisėmis priklausiusiame Klaipėdos krašte 1942–1943 gestapo kalintas Tilžės kalėjime. Turėjo būti pasiųstas į Stutthofą, bet paleistas Rytų fronte žuvus sūnui Ramučiui. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1949 apsigyveno Filadelfijoje, JAV. Nuo 1958 gyveno Rochesteryje. Dalyvavo lietuvių išeivių visuomeninėje veikloje. Liormonas perdavė Mažosios Lietuvos bičiulių draugijai savo susirašinėjimo su Erdmonu Simonaičiu laiškus, 1938 Klaipėdos krašto komendanto pulkininko Juozo Andrašiūno atsiminimus. Parašė atsiminimus apie 1927–1938 laikotarpį Klaipėdos krašte (Lietuvos pajūris, 1971, nr. 2–3). Apdovanotas II laipsnio Vyčio kryžiumi.

L: JAV lietuviai. T. l. V., 1998, p. 591–592; Lymantas A. Ko dar nepasakė komendantas // Man knietėjo pasakyti, kas gulėjo ant širdies. V., 2001, p. 111–119.

MLFA

LE

Henrikas Švambarys

Iliustracija: Klaipėdos krašto komendantas pulkininkas Raimundas Liormonas, 1930 / Iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo

Iliustracija: Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos XX šaulių rinktinės valdyba su krašto komendantu Raimundu Liormonu (laiko knygą pagerbti žuvusiems už laisvę 1923-iųjų Klaipėdos sukilimo dalyviams), 1930 / Iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo