Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Raiffeisenbank Aktiengesellschaft

Akcinė bendrovė Raifaizeno bankas, veikęs Klaipėdos krašte 1923–1939.

Raiffeisenbank Aktiengesellschaft, Ãkcinė bendróvė Ráifaizeno bánkas, įsteigtas Klaipėdos krašte 1923 pagal Rytprūsių banko pavyzdį. Pradžioje Raifaizeno banko akcinis kapitalas buvo 100 000 Lt, nuo 1926 – 600 000 Lt. 1/3 akcijų priklausė Raifaizeno sąjungai Karaliaučiuje, likusios – Raiffeisenbank Kreditverein. Raifaizeno banas steigė, instruktavo ir kreditavo kaimiškąsias draugijas. Jis kartu su 38 kredito draugijomis sudarė bendrą ir įtakingą sistemą, palaikė glaudžius ryšius su analogiškomis Vokietijos organizacijomis, buvo jų aktyviai finansiškai remiama. Pvz., 1937 Raifaizeno banko skolos užsieniui sudarė 4 mln. Lt (40% visų turėtų kredito išteklių). Raifaizeno banko kooperatyvų paskolos ūkininkams 1930 siekė 22,3, 1933 – 20,2 mln. Lt. Pagal daugelį rodiklių Raifaizeno bankas 1937 užėmė antrą vietą tarp krašto bankų. Raifaizeno bankui ilgą laiką vadovavo Vokietijos piliečiai. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu 1934 X 25 paskirtas komisaras, turėjęs didelius įgaliojimus Raifaizeno banko priežiūrai. Vėliau banką ištikus finansiniams sunkumams išsigelbėjimo ieškota Didžiojoje Lietuvoje – valstybei priklausęs Žemės bankas sutiko padėti finansiškai, perimdamas kontrolinį akcijų paketą. Vokietijai pasipriešinus 1938 Raifaizeno bankas susijungė su Klaipėdos krašte nuo 1923 IV 1 veikusiu Landschaftsbank [Žemės banku]. Vokietijai 1939 atplėšus kraštą nuo Lietuvos šie bankai vėl veikė atskirai.

Vladas Terleckas