Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Landschaftsbank Memel AG

bankas Klaipėdoje.

Landschaftsbank Memel AG, bankas Klaipėdoje. Įsteigtas 1923 kovo mėn. grupės suinteresuotų asmenų, kai Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos Respublikos Karaliaučiaus Bank der Ostpreußischen Landschaft uždarė savo filialus Klaipėdoje ir Šilutėje. Pagrindinis kapitalas – 150 mln. litų (Lt). Tarp steigėjų buvo minėtas Karaliaučiaus bankas, bendrovei perleidęs savo skyrių Klaipėdoje ir verslus Šilutėje su visu inventoriumi bei įranga (bet be aktyvų ir pasyvų). Už tai gavo 40 mln. markių vertės akcijų. Kiti steigėjai: turtingas krašto dvarininkas von Schlenther (Baubliai), Hahn (Lapynai), Gubba (Gedminai), Scheuʼus (Šilutė) ir kiti. Banko tikslas – visų rūšių bankinė veikla, siekianti remti žemės ūkį, prekybą ir amatus, ypač gerinti kredito gavimo sąlygas kuriančiajam viduriniajam luomui mieste ir kaime. Landschaftsbank Memel AG veiklai stengėsi daryti įtaką Landwirtschaftspartei. Pagrindinis kapitalas 1923 pabaigoje – 150 000 Lt. Bankas dirbo pelningai, veikla plėtėsi, greta Šilutės padalinio atsirado Pagėgių skyrius. 1923 balansas – 1,058 mln. Lt, pelnas – 12,8 tūkst. Lt, 1928 – 8,612 mln. Lt ir 32,3 tūkst. Lt. 1929 pagrindinis kapitalas – 300 000 Lt. 1930 Landschaftsbank Memel AG Balanso suma 11,558 mln. Lt, depozitai – 6,236 mln. Lt, grynasis pelnas – 46,4 tūkst. Lt. 1934 finansiniais metais gauta 150,4 tūkst. Lt, o 1937 – 164,6 tūkst. Lt grynojo pelno. 1934 pabaigoje krašto ūkininkai ir žemvaldžiai Landschaftsbank Memel AG banke buvo paėmę paskolų už 1,5 mln. Lt. 1938 rugpjūtį Landschaftsbank Memel AG susijungė su Klaipėdos Raiffeisenbank AG, kuris perleido Landschaftsbank Memel AG visą savo turtą, už jį akcininkams pariteto tvarka atiteko banko Landschaftsbank Memel AG akcijos. Tad pagrindinis kapitalas padidintas iki 1,2 mln. Lt, o pavadinimas pakeistas į Landschaftsbank Raiffeisen AG. Prijungus Klaipėdos kraštą prie hitlerinės Vokietijos, po kurio laiko šis bankas vėl pertvarkytas. 1942 Klaipėdoje veikė savarankiškas Raiffeisenbank, e.G.m.u.H. bei der Bank der Ostpreußischen Landschaft vietinis skyrius.

Dar skaitykite: Žemės ūkio bankas,bankininkystė Klaipėdos krašte.

Julius Žukas