Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Radvilų archyvas

Boguslavo Radvilos ir jo šeimos archyvas Karaliaučiuje.

Radvil archỹvas, po 1655 į Karaliaučių patekęs Boguslavo Radvilos ir jo šeimos archyvas, išbuvęs čia daugiau kaip 90 metų. Jame būta daug svarbių dokumentų: Juzefo Narūnavičiaus sudarytas Tauragės apylinkių žemėlapis (1653); įvairūs Prūsijos kunigaikštystės valdžios, Tauragės ir Seirijų valdymo (iki 1691) aktai; Piliavos, Klaipėdos ir kitų pilių dokumentai. Tarp daugelio kitų dokumentų buvo ir Jonušo Radvilos laiškai Brandenburgo, Saksonijos, Pamario ir kitiems kunigaikščiams (1614–1620); Kristupo Radvilos ir valdovo Georgo Wilhelmo laiškas (1621); susirašinėjimas dėl anglų apsigyvenimo Dancige (1631–1635); Prūsijos kunigaikščių laiškai Kristupui Radvilai (1634–1637); įvairių bažnytinių klausimų sprendimai ir kita. 1719 V 9 tvarkytoju paskirtas K. Philippas, vėliau šį darbą perėmė F. W. Adamsas. Po 1744 Radvilų archyvas Karaliaučiuje nebekauptas. Daug Radvilų giminės dokumentų tebesaugoma Vokietijoje.

Iliustracija: Boguslavo Radvilos knygų ekslibrisas, 1671 / Iš Vinco Kisarausko knygos „Lietuvos knygos ženklai 1518–1918“, 1984