Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Purmalių serija

apatinio triaso skyriaus persisluoksniuojančių margaspalvių uolienų storymė su labai retomis fosilijų liekanomis.

Pumalių sérija, apatinio triaso skyriaus persisluoksniuojančių margaspalvių uolienų storymė su labai retomis fosilijų liekanomis. Uolienas sudaro: molis, aleuritas, smiltainis ir mergelis. Išskirtas 1972 Jurgio Kisnėriaus Toravos gręžinyje, 725–993,8 m gylyje. Purmalių seriją sudaro Nemuno, Palangos ir Tauragės svitos. Šio amžiaus nuogulos išplitusios visoje Mažojoje Lietuvoje. Iš viršaus Purmalių seriją dengia apatinio triaso Nadruvos serija, o kitur – nedarniai juros sistemos uolienos. Bendras storis apie 200–285 m.

Povilas Suveizdis