Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Prūsų lietuvių balsas į lietuvių tautą“

Prūsų lietuvių draugijų tarybos Tilžėje viešas kreipimasis į Didžiosios Lietuvos lietuvius

„Prsų lietùvių basas į lietùvių taũtą“, Prūsų lietuvių draugijų tarybos Tilžėje viešas kreipimasis į Didžiosios Lietuvos lietuvius (1932?). Konstatuota, kad tuomet Mažojoje Lietuvoje vyko arši lietuvininkų germanizacija, slopintas lietuvių tautinis ir kultūrinis judėjimas; atkreiptas dėmesys į lietuvių kalbos draudimą mokyklose ir bažnyčiose, lietuviškų kaimų pavadinimų keitimą vokiškus ir panašias germanizacijos apraiškas. Teigta, kad neturint savų patalpų, dirbti tautinį ir kultūrinį darbą Tilžėje neįmanoma. Todėl Prūsų lietuvių draugijų taryba prašė Didžiosios Lietuvos lietuvių materialinės paramos lietuvininkų veiklos centrui įkurti.

L: Denkschrift zur Lage der litauischen nationalen Minderheit in Ostpreußen. Tilsit, 1932.