Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Prūsų lietuvininkų draugas“

laikraščio „Naujasis Tilžės keleivis“ priedas.

„Prsų lietùvininkų draũgas“, 1927 Vokietijos lietuvių susivienijimo Tilžėje leistas laikraščio Naujasis Tilžės keleivis priedas.

Iliustracija: Laikraščio „Prūsų lietuvininkų draugas“ antraštė, 1927 VI 4, Nr. 2 (45)