Mažosios Lietuvos
enciklopedija

prūsų kalbos šaltiniai

seniausi išlikę prūsiški tekstai.

prsų kalbõs šaltinai. Seniausi išlikę prūsiški tekstai buvo Elbingo žodynėlis (apie XIV a.) ir Grūnovo žodynėlis. XVI a. viduryje, Albrechto nurodymu, į prūsų kalbą buvo išversti 3 liuteronų katekizmai (katekizmai prūsų kalba). Buvo keletas fragmentinių tekstų (dažniausiai trumpų posakių ir paskirų žodžių) iš įvairių veikalų, pvz.: L. Thurenyserio Onomasticum (1583) intarpas – patarlė Dewes does dantes, Dewes does geitka [Dievas davė dantis, Dievas duos ir duonos]; žodžiai iš H. Megisterio Thesaurus Poliglottus (1603); Bazelio epigrafas.

L: Kuzavinis K. Prūsų kalba. V., 1964; Kabelka J. Baltų filologijos įvadas. V., 1982; Lietuvių kalbos enciklopedija. V., 1999; Dini P. U. Baltų kalbos, V., 2000; Kaukienė A. Prūsų kalba. Klaipėda, 2000; Prūsų kalbos tyrinėjimai. Klaipėda, 2004.