Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Prussia Sammlung“, 2

knygų rinkinys, sudarytas 1972.

„Prussia Sammlung“, 2, 1972 įsteigtas draugijos „Prussia“ sudarytas knygų rinkinys, kuriam pradžią davė Altertumsgesellschaft Prussia [Senovės Prūsijos draugija, įsteigta 1844] surinkti duomenys apie Rytprūsių istoriją (jie iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos saugoti Karaliaučiaus pilies bibliotekoje). Knygos suskirstytos į istorijos, kultūros istorijos, etnografijos, geografijos ir topografijos skyrius. Prussia Sammlung turi retų ir vertingų XVI–XVII a. raštų apie senosios Prūsijos provincijas. Prussia draugija nuolat papildo Prussia Sammlung kolekciją, ieškodama senųjų raštų antikvariatuose. Leidžiamas informacinis biuletenis Sammlung Prussia, eine bibliographische Dokumentation mit dem Schwerpunkt Ostpreussen.

L: Förmer L. Sammlung Prussia: Literatur-Fundus zu Ostpreussen // Insterburger Brief, 2002 Januar / Februar, S. 12–13.