Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Prūselių pradinė mokykla

pradinio mokymo įstaiga Prūseliuose.

Prūsẽlių pradinė mokykla, atidaryta XIX a. I pusėje, vienklasė. 1846 mokytojavo Ylavos mokytojų seminariją baigęs Johannas Rudolphas Bertulaitis, kilęs iš Kretingalės parapijos, Eketės kaimo; 1911 – Karalienės mokytojų seminarijos 1877 laidos absolventas Friedrichas Liepa (Lepa). 1936 lankė 14 vaikų (7 mergaitės), iš jų 13 evangelikų liuteronų, 1 katalikų tikėjimo. Vokiečių kalba juos mokė Ragainės mokytojų seminarijos 1898 laidos absolventas Normannas. Mokyklai priklausė 1 mūrinis ir 1 medinis pastatas bei 2,89 ha žemės.

Albertas Juška

Iliustracija: Prūselių pradinės mokyklos mokiniai su mokytoju Willy Normannu. Priekyje Ernstas Rudys, Fetingis, Hansas Ruppelis, antroje eilėje: trečia Betty Cibitys, Gintaras Cibitys, Alfredas Rudys, Martynas Ruppelis, Heinzas Jakštas; trečioje: neatpažintas, Heinzas Cibitys, Dira Stein, Gretė Podžiun, Šarlota Rudytė, Lötte Vanuschkat, iki 1943 / Iš Šarlotos Jonaitienės-Rudytės šeimos albumo