Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Prūsai – ketvirtas Baltijos narys“

A. Umbro brošiūra.

„Prsai – ketvitas Báltijos narỹs“, 1934 A. Umbro išleista brošiūra, kur propaguotos Baltijos šalių vienybės ir Prūsos atgimimo idėjos, skelbtas šūkis Baltija – baltams! Apie baltų-aisčių atgimimo galimybes rašė Vytauto Didžiojo universiteto studentų korporacijos Romuva prūsų sekcijos pirmininkas Albinas Briedis. Vokietijoje šį veikalą į vokiečių kalbą išvertė Viktoras Falkenhanas (vok. Ostpreusen der vierte baltische Staat); jis išleido su komentarais apie Lietuvos ekspansionistines užmačias, kėsinantis į Rytprūsius, ir naudotas antilietuviškai propagandai.

Iliustracija: A. Umbro knygos „Prūsai – ketvirtas Baltijos narys“, viršelis, 1934 / Iš Jurgio Mališausko rinkinio