Mažosios Lietuvos
enciklopedija

priverčiamųjų darbų stovyklos

priverčiamųjų darbų stovyklos nacių valdymo metais.

priverčiamjų darb stovỹklos krašte steigtos nacių valdymo metais. Antrojo pasaulinio karo metais kaip papildoma darbo jėga naudoti žmonės iš Vokietijos okupuotų kraštų. Pvz., Įsrutyje, Immelmanno gatvėje, būta lagerio, į kurį priverčiamiesiems darbams buvo suvežti žmonės iš Prancūzijos, Didžiosios Lietuvos, Ukrainos ir kitų tuomet okupuotų kraštų. Jie išvežiojo anglis, dirbo kitus darbus. 1944 rudenį buvo atvežta apie 100 anglies vežimų: pusę jų turėjo sovietų belaisviai pakrauti į mašinas. Jie godžiai čiupdavo žemdirbių slapta duodamą duoną.

Dar skaitykite koncentracijos stovyklos.

L: Insterburger Brief, 2000.