Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Priekulės jaunikaičių draugystė

visuomeninė kultūrinė jaunimo draugija Priekulėje.

Prekulės jaunikáičių draugỹstė, įsteigta 1904 (ar anksčiau) kunigo L. A. E. Tylo (Thiel). Prie draugijos įsteigta ir žemės ūkio mokykla (laukininkiška pasimokinimo šuilė). Ją atidarė kunigas Endrulaitis, dėstė precentorius Kučius bei mokytojas Dangšaitis (Danszatis, Dangschat). 1905 pabaigoje turėjo 50 narių. Kartu su dūdų orkestru aktyviai dalyvaudavo įvairiuose renginiuose (misijų šventėse ir panašiai): Jono dienoje plaukdavo garlaiviu, Sekminių trečią dieną keliaudavo į savo vasaros šventę Rusnėje, plaukdavo garlaiviu į pasiuntinystės šventę Nidoje. Jos narys dailidė (cimerninkas) M. Skwirblys 1907 pasirašė sutartį 5 metus statyti bažnyčias ir misijų stotis Rytų Afrikoje, ten subūrė čiabuvių dūdų orkestrą.

L: Lietuvos bibliografija. Serija C. Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos. 1904. D. 2. Mažoji Lietuva V., 1994; T.p. 1905. D. 2. Mažoji Lietuva. V., 1996; T. p. 1906–1907. D. 2. Mažoji Lietuva V., 1997.

Algirdas Žemaitaitis