Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Priekulės dviratininkų draugija

Priekulėje 1925 įkurta dviratininkų organizacija.

Prekulės dvratininkų draugijà. 1925 „Viltis“ įsteigė savo dviratininkų (vadintų bėgratininkais) sekciją, nes Klaipėdos krašte tai buvo populiari susisiekimo priemonė (beveik kiekviena šeima turėjo po nuosavą dviratį). Sekcija organizavo išvykas po apylinkes, vėliau ir lenktynes; pirmąją išvyką surengė maršrutu Priekulė–Dituva–Šernai–Skomantų piliakalnis–Agluonėnai–Priekulė. Gegužės 25 surengta išvyka dviračiais į Švėkšną, 1926 V 9 į Kintus, kur aplankyti kaimynai – jaunųjų draugijos Rūta nariai. Rugsėjo 19 surengtos pirmosios lenktynės Priekulės–Klaipėdos plente: 20 ir 3 km nuotolio. Jose dalyvavo 35 dviratininkai. E. Karalius iš Mieželių pirmasis nuvažiavo 20 km per 55 minutes, o Kavolė iš Dargužių 3 km – per 6 minutes. Rugsėjo 26 surengė išvyką į Kintus. 1927 vasarą dviračiais buvo nuvykę į Palangą, dalyvavo Joninių šventėje Rambyne. 1928 iš viltiečių sekcijos įsisteigė savarankiška draugija. Ji surengė keletą išvykų po apylinkes, Skomantų piliakalnį. 1930 VIII 24 surengtos 5 ir 15 km nuotolio dviračių rungtynės. 1932 tokia vasaros pabaigtuvių šventė Priekulėje tapo tradicine. Rugpjūčio 14 vyko 10 ir 40 km nuotolio dviratininkų varžybos.

Dar skaitykite Dviratininkų draugija.

Iliustracija: Priekulės lietuvių jaunimo kultūros ir švietimo draugija „Viltis“ su kitais krašto santariečiais: ketvirtas sėdi Adomas Brakas, penkta – Marija Brakienė, septintas – Kristupas Paura, aštuntas – Vydūnas, dešimta – Ieva Simonaitytė, pirmoje eilėje dešimtas stovi (šalia Vydūno) Martynas Reisgys, 1929 / Iš Evos Skudzinskas ir Frico Šlenterio rinkinio

Iliustracija: „Vilties“ valdybos sekretorė Anna (Ona) Dovilaitė, apie 1929 / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės šeimos albumo

Iliustracija: Priekulės santariečiai sportininkai: Jurgis Jankus, Martynas Gelžius, Vilius Kiaupas ir Vilius Šaulinskis (?), apie 1937–38 / Iš Ievos Jankutės šeimos albumo

Iliustracija: Priekulės „Vilties“ draugijos scenos mėgėjai šaulių šventėje po vaidinimo „Vytautas pančiuose“, sėdi spektaklio režisierius Fricas Šlenteris, 1931 / Iš Evos Skudzinskas ir Frico Šlenterio rinkinio