Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dviratininkų draugija

Klaipėdos krašto dviratininkų draugija.

Dvratininkų draugijà, Klapėdos krãšto dvratininkų draugijà. Įsteigta Klaipėdoje 1927. Steigėjas –sporto instruktorius Mikas Tendys. Klaipėdos krašte dviračių sportas buvo populiarus, todėl Dviratininkų darugijos skyrių buvo Kairiuose, Priekulėje, Doviluose, Agluonėnuose, Slengiuose, Pleškučiuose, Kuršeliuose, Kretingalėje, Kėkštuose ir kitur. Jiems vadovavo pirmininkai ir vedėjai, skyriai buvo pavaldūs Dviratininkų draugijos vyriausiajai valdybai. Dviratininkų draugija organizuodavo išvykas dviračiais po visą Klaipėdos kraštą, kasmet – į Palangą. 1928 Dviratininkų draugija surengė 6 dienų kelionę dviračiais maršrutu Klaipėda–Telšiai–Šiauliai–Zarasai–Utena–Ukmergė–Kaunas–Alytus–Smalininkai. Svarbiausi Dviratininkų draugijos renginiai – plento ir treko dviračių lenktynės. 1934 Lietuvos dviratininkų lentynėse Dviratininkų draugijos nariai laimėjo po 4 pirmąsias ir antrąsias vietas, 2 trečiąsias. Dviratininkų draugijos pirmininkai: J. Brožaitis, M. Kėkštas, J. Trakis, K. Graudūšius. 1934 Dviratininkų draugija susijungė su Lietuvių jaunimo draugijų sąjunga „Santara“.

Vilius Ašmys

Iliustracija: Agluonėnų dviratininkai, 1934. Dešinėje guli Mikas Ašmys, sėdi trečias iš kairės – Fricas Šlenteris, penktas – Martynas Gelžinis, aštuntas – mokytojas Gelžinis, devintas – mokytojas Dubickas; stovi iš kairės – pirmas Kristupas Ašmys (su kepure), antroje eilėje iš dešinės penkta – Marytė Ašmytė, trečioje eilėje iš kairės – trečias Vilius Ašmys / Iš Viliaus Ašmio albumo

Iliustracija: Kostas Piaulokas ir Ana Dreižytė-Piaulokienė (iš kairės – antras ir trečia) su Klaipėdos prekybos mokyklos studentais Palangoje, 1937 / Iš Rūtos Paplauskienės albumo