Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pričkus, 3

Neretas vietovardis iš asmenvardžio Friedrichas, Fritzas, Pričkus.

Prčkus, 3, neretas vietovardžio dėmuo iš asmenvardžio Friedrichas, Fritzas, Pričkus. Pvz., Pričkagrabė, Pričkiemis.

L: Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams V., 1960; Wenau L. Der Pfarrerdichter von Tollmingkehmen und seine Zeit. Lilienthal, 1996.

Jurgis Mališauskas