Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Preussisch-Litauische Zeitung“

„Prūsų Lietuvos laikraštis“, nuo 1812 ėjęs Gumbinėje.

„Preussisch-Litauische Zeitung“ [„Prūsų Lietuvos laikraštis“], nuo 1812 Gumbinėje ėjęs laikraštis. Spaustuvininkas Vilhelmas Krauseneckas iš pradžių jį leido pavadinimu „Intelligenz-Blatt für Litthauen“, 1859 I 1 pavadinimą pakeitė. Leidybą inspiravo Gumbinės apygardos viršininkas Theodoras von Schönas. Tai buvo ketvirtas vokiškas laikraštis Rytprūsiuose. Prūsų Lietuvos vardas pavadinime pasirinktas Šiauriniams Rytprūsiams įvardinti. Nepolitinis dienraštis siekė ugdyti žmones valstybės piliečiais. Nebuvo skirtas vien krašto lietuvininkams, nes daug jų nemokėjo vokiečių kalbos. 1938 rugsėjį ar 1939 IV 1 naciams naikinant Mažosios Lietuvos pėdsakus pavadinimas buvo pakeistas į Altpreußische Volkszeitung.

L: Gumbinner Heimatbrief, Nr. 83, S. 83/33–83/37; T.p. Nr. 87, S. 87/ 46–87/48.

MLEA

Martin Buddrus

Iliustracija: „Prūsų Lietuvos laikraščio“, ėjusio Gumbinėje, antraštė, 1934 VIII 25, Nr. 198 / Iš MLEA