Mažosios Lietuvos
enciklopedija

prekis

kaina.

prẽkis (vok. Preis), taip Klaipėdos apskrityje XX a. pradžioje vadindavo „kainą“ – pinigų sumą už parduotus ar perkamus dalykus. Sakydavo: Gavau aukštą prekį už parduotą paršiuką.

Dar skaitykite kaštai.

Martin Tydecks