Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kaštai

išlaidos, kainos ir pragyvenimo lygis.

kašta (išlaidos), kainos ir pragyvenimo lygis. Jos kito daugelį amžių. 1722 pasiturintys krašto pirkliai arba miestiečiai per metus sunaudodavo: 40 pūrų rugių arba sijotų miltų, 12 statinių alaus, 4 pūrus kviečių, 6 pūrus smulkios ir stambios grūstinės, 8 pūrus žirnių, 4 lašinių paltis, 6 kiaules, 4 veršiukus arba avinus, 1 jaučio ir karvės skerdieną, 1/4 omo stiprios degtinės, 6 aštuntainius sviesto, 2 statines šviežių ir džiovintų žuvų, 1 statinę šviežių ir džiovintų vaisių, 12 žąsų, 60 vištų, 1 statinę silkių, 1 statinę smulkios ir rupios druskos, 1 Steiną taukų, 3 kapas burokų, įvairių prieskonių ir daržo augalų. Vartotojo mokestis 44 reichstaleriai 2 sidabriniai grašiai. Tokią sumą turėjo mokėti 6 asmenų ūkis: vyras, žmona, 4 tarnai. Už du vaikus imtas 1 suaugusiojo mokestis. Pasiturintys amatininkai per metus suvartodavo: 6 statines alaus, 3 kiaules, 1 jautį, 6 žąsis, 1 veršiuką, 1/2 statinės silkių. Mokesčiams – 21 taleris 9 sidabriniai grašiai ir 9 pfenigai. Tiek turėjo mokėti 5 asmenų ūkis: vyras, žmona, pameistrys, mokinys, tarnaitė. Už vaikus mokėdavo tiek pat kaip ir pirkliai. Perkamos malkos ar mediena irgi būdavo apmokestinamos. Smulkūs amatininkai, dirbę be samdinių, mokėdavo už malkas 1/3 mažiau mokesčių. 1863 darbininkų šeimos kaštai per metus sudarė apie 100–120 talerių. 10 talerių (tl.) išleista būstui ir kūrenimui, 60–70 tl. maistui, 25–30 tl. drabužiams, 14 tl. grynaisiais tarnaitei. Įprastinis vyrų 1 dienos darbo užmokestis buvo 8–12 sidabrinių grašių (sgr.), moterų – 5–7 sidabriniai grašiai, pameistrių – 20–25 sidabriniai grašiai. 1932 Gumbinės turgaus savaitės kainos: svaras sviesto kainavo 0,70–0,80 reichsmarkės (toliau – RM), 1 kiaušinis – 0,04–0,05 RM, svaras bičių medaus – 0,90 RM, riebus sūris – 0,70 RM, pusriebis sūris – 0,40–0,60 RM, virtas sūris – 0,60 RM. Mėsa: papilvė – 0,55 RM, karbonadas – 0,65–0,70 RM, kumpis – 0,55 RM, lašiniai – 0,50 RM, galva ir kojos – 0,30 RM, lydyti taukai – 0,70 RM, taukai – 0,30 RM, riebūs rūkyti lašiniai – 0,70 RM, liesi rūkyti lašiniai – 0,80 RM, kotletinė mėsa – 0,60 RM, galvijų mėsa – 0,50–0,60 RM, galvijų mėsa – 0,70 RM, veršiena – 0,40–0,70 RM, aviena – 0,60–0,70 RM, lašininė dešra, I – 0,70 RM, lašininė dešra, II – 0,40 RM, kepeninė dešra, I – 0,90 RM, kepeninė dešra, II – 0,40 RM, česnakinė dešra – 0,70 RM, kaimiška dešra – 0,90 RM, servelatas – 1,30 RM, kapotinė dešra –1 RM, dešrelės – 1 RM. Žuvys: lydekos – 0,50 RM, ešeriai – 0,40–0,50 RM, vėgėlės – 0,40 RM, kuojos – 0,25 RM, lynai – 0,50 RM, karosai – 0,50 RM, rūkyti unguriai – 1,50 RM. Daržovės: pundelis salotų – 0,10 RM, rabarbarų – 0,10 RM, ridikėlių – 0,10 RM, morkų – 0,10 RM, krienų – 0,20 RM, dašių – 0,10 RM, 1 sėtinys – 0,10 RM, litras svogūnų – 0,40 RM, centneris bulvių – 1,80–2,00 RM, litras voveraičių (grybų) – 0,40 RM. Paukštiena: višta – 2,50 RM, balandis – 0,60 RM, antis – 0,60–0,80 RM. Vaisiai: litras agrastų – 0,30 RM, miško uogų – 0,80 RM. Javai: centneris kviečių – 10,50–10,80 RM, rugių – 8,00–8,25 RM, avižų – 6,50–6,60 RM, miežių – 6,80–7,00 RM. Kiauliena: paršelis – 8,00–15,00 RM, pusparšis – 25,00–35,00 RM, centneris kiaulės skerdienos – 30,00–32,00 RM. Malkos: 1 m3 pliauskų – 7,00 RM, 1 rąstas – 0,20–1,50 RM.

L: Gebauer O. Gumbinnen. Leer, 1958, S. 263–264.