Mažosios Lietuvos
enciklopedija

prekambras

Žemės geologinės istorijos laikotarpis prieš kambro periodą.

prekámbras (lot. prae – prieš, pirma; + kambras), Žemės geologinės istorijos laikotarpis prieš kambro periodą. Prekambro pradžia neapibrėžta (ne mažiau negu prieš 4,6 mlrd. metų), pasibaigė prieš 542 mln. metų, apima archėjaus ir proterozojaus eonus/eonotemas. Mažosios Lietuvos teritorijoje senesnių nei 2 mlrd. metų amžiaus uolienų nerasta. Prekambro amžiaus kristalinį pamatą sudaro metamorfinės uolienos ir įvairaus tipo granitoidai. Maždaug prieš 1,85–1,80 mlrd. metų įvyko subdukcija, senojo vandenyno pietinė dalis paniro po šiaurine (senesne) dalimi. Ten susidarė vandenyno salų lanko fragmentai, kurių uolienų likučių randama Rusnės gręžinyje. Tai tonalitinės (granitinės) sudėties uolienos, kurių amžius apie 1,81 mlrd. metų. Tada seniau susidariusios uolienos keitėsi veikiant temperatūrai ir slėgiui. Vandenynas galutinai pranyko prieš 1,7–1,66 mlrd. metų. Susiformavęs kontinentas išliko iki mūsų dienų. Prieš 1,55–1,45 mlrd. metų kontinento vakarinės dalies gelmėse lydėsi magma, kurios uolienos (daugiausia granitoidai), sudaro Mozūrų kompleksą, paplitusios Karaliaučiaus krašte. Iki proterozojaus pabaigos teritorija nebuvo veikiama aktyvių geologinių procesų, išskyrus lūžius (skaldžiusius ją į blokus) ir magminių uolienų gyslučių susidarymą. Tai galėjo būti tolimų aktyvių kalnodaros procesų atgarsis. Vėliau teritorija grimzdo, ant kristalinių uolienų klostėsi paleozojaus nuosėdos.

Gražina Skridlaitė

MLEA