Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pranas Srugies

Pranas Srugys, XX a. visuomenininkas, Bažnyčios veikėjas išeivijoje.

Srugies Pranas, Srugỹs 1909 II 5Bružuose (Šilutės aps.) 1994 VII 9Čikagoje (JAV). 1927–1930 mokėsi Klaipėdos gimnazijoje, studijavo Klaipėdos mokytojų seminarijoje. 1930–1939 Klaipėdos Ryto bendrovės ir Lietuvos keleivio administratorius-buhalteris. Giedotojų draugijos choro, Santaros, Šaulių sąjungos ir Jaunosios Lietuvos narys. Rašė straipsnius Ūkininko patarėjui, Laukininko patarėjui. Leidinio Teatras redaktorius. Po Antrojo pasaulinio karo Vokietijoje buvo Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios tarybos narys ir kurį laiką jos pirmininkas. 1951 atvyko į JAV. Čikagoje dalyvavo Evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos kūrime ir dirbo parapijos taryboje. Ilgametis Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos valdybos narys. Palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse.

MLFA

Iliustracija: Pranas ir Bronė Srugiai (sėdi), profesorė Karina Srugytė, Aldona Kleinaitė, Lilija Buntinienė, Rūta Naujokienė ir Rūta Kleinaitė, 1982 / Iš žurnalo „Svečias“, 1982, Nr. 3–4