Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pranas Skardžius

XX a. lietuvių kalbininkas.

Skadžius Pranas 1899 III 26Subačiuje (Panevėžio aps.) 1975 XII 18Hot Springse, JAV, lietuvių kalbininkas. Hum. mokslų dr. (1929). 1923–1925 studijavo Lietuvos, 1925–1929 Leipcigo universitete. 1929–1939 dėstė Vytauto Didžiojo universitete, iki 1943 Vilniaus universitete (1939 profesorius), 1946–1949 Tübingeno universitete. Nuo 1949 gyveno JAV. Skardžius studijose rėmėsi prūsų kalbos faktais. Tyrė Martyno Mažvydo ir kitų Mažosios Lietuvos raštijos kūrėjų kalbos ypatybes. Prisidėjo prie didžiojo Lietuvių kalbos žodyno redagavimo.

L: Jonikas P. Prano Skardžiaus darbai // Lituanistikos darbai, t. 4. Čikaga, 1979; Sabaliauskas A. Prano Skardžiaus indėlis į lituanistiką // Lituanistica 1. V., 1990; Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija. T. 5, 6. V., 1992–94; Rosinas A. Pranas Skardžius ir jo darbai // Skardžius P. Rinktiniai raštai, t. 1. V., 1996.

Zigmas Zinkevičius

Iliustracija: Pranas Skardžius