Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pranas Morkus

XX a. politinis veikėjas.

Mõrkus Pranas 1893 II 1Kasiulkuose (Kėdainių aps.) 1946 XII 29Dvinos Velsko lageriuose, politinis veikėjas. Baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetą. Rašė eilėraščius, į leidinį Gairės, Krivulė, Keturi vėjai ir kitus. 1918 išrinktas Lietuvos apskrities viršininku. 1920 V 1 paskirtas Kauno miesto ir apskrities policijos vadu, o nuo 1920 IX 21 – Kauno apskrities viršininku. Ypač svarbiu Klaipėdai laikotarpiu Morkus 1935–1939 buvo Klaipėdos krašto gubernatoriaus patarėjas. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, Morkus dirbo Lietuvos Respublikos laikinosios vyriausybės Vidaus reikalų ministerijos viršininku. 1944 pasitraukęs į Vokietiją dalyvavo istorinėje Lietuvių konferencijoje Berlyne. Karo pabaigoje iš Prahos bandė grįžti į Lietuvą, bet Gardine sovietų suimtas ir išsiųstas į Šiaurės Dvinos Velsko lagerius. Už nuopelnus Lietuvos Respublikai apdovanotas Vytauto Didžiojo III laipsnio ordinu, Ldk Gedimino IV laipsnio ordinu ir LR Nepriklausomybės medaliu.