Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Potsdamo sutartis

Potsdame 1945 VIII 2 pasirašyta laikina JAV, SSRS ir Didžiosios Britanijos vyriausybių vadovų sutartis.

Pòtsdamo sutarts, JAV (vadovas H. S. Trumanas), SSRS (vadovas J. V. Stalinas) ir Didžiosios Britanijos (vadovas W. S. Churchillis, nuo liepos 28 d. – C. R. Atlee) vyriausybių vadovų 1945 VIII 2 pasirašyta laikina sutartis. Pagal ją Rytprūsių sienos turėjo išlikti tokios kaip 1937 XII 31 Lenkijos–SSRS susitarime. Pietų Vokietijos rytinės sienos buvo nustatytos palei Oderio ir Neisės upes, o Šiaurės Rytprūsių teritorija (su Nemuno žemupiu, Priegliumi ir Karaliaučiumi) perduota SSRS. Sovietiniai okupantai paskelbė šią sritį uždara zona ir ją surusino. Iš Lenkijai atitekusios Pietų Rytprūsių zonos vietiniai gyventojai t. p. buvo tremiami, kad atsirastų vietos lenkams, pabėgusiems iš sovietų okupuotų rytinių teritorijų. Potsdamo sutartis turėjo galioti iki galutinės Taikos sutarties, bet 1950 VII 6 tarp Vokietijos Demokratinės Respublikos ir Lenkijos sudaryta Gõrlizo sutartimi nustatyta neliečiama pastovi Taikos ir draugystės linija palei Oderį ir Neisę, o 1970 XII 7 prie šios sutarties prisidėjo ir Vokietijos Federacinė Respublika.

L: Potsdamas ir Karaliaučiaus kraštas. V., 1996; MLFA.