Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pokarbių mūšis

mūšis, vykęs 1261 I 22 tarp kryžiuočių ir prūsų sukilėlių kariuomenių.

Pókarbių mšis įvyko Notangos ir Varmės paribyje. 1261 I 22 tarp kryžiuočių ir prūsų sukilėlių kariuomenių per Didįjį prūsų sukilimą (1260–1274). Ordino magistras Hartmannas, sulaukęs pagalbos, sumanė prūsų sukilėliams iš karto smogti 2 kryptimis: Notangoje ir Semboje. Ties Pokarbių kaimu netoli nuo Karaliaučiaus, kryžiuočius netikėtai užpuolė ir sumušė Herkaus Manto vadovauti prūsų kariai. Tai buvo pirmoji didžiulė prūsų pergalė atvirame mūšyje. Kryžiuočių kronikininkas Petras Dusburgietis XIV a. pradžioje rašė: Po šių skerdynių notangai, sumanę savo dievams paaukoti auką, metė burtus paimtų į nelaisvę teutonų akivaizdoje, ir burtai abu kartus krito vienam Magdeburgo miestiečiui... vardu Hirtzhalsas, kuris, patekęs į tokią bėdą, paprašė Herkų Mantą prisiminti patirtas Magdeburgo mieste geradarystes ir išgelbėti jį nuo šitokios nelaimės. Šitai išgirdęs, Herkus, jį užjausdamas, 2 kartus jį išgelbėjo. Tačiau kai ir 3 kartą burtai jam krito, pats atsižadėjo noro išsigelbėti ir iš pagarbos tikėjimui laisva valia pasiaukojo dievui: pririštas ant savo žirgo, jis buvo sudegintas. Ši pergalė paskatino prūsus dar ryžtingiau kovoti su kryžiuočiais, iki 1261 vidurio daug jų buvo išvaryta iš Varmės ir Pagudės.

L: Raulinaitis Z. Lietuvos raiteliai. t. 3. 1990; Gudavičius E. Kryžiaus žygiai Pabaltijyje ir Lietuva XIII a. V., 1989.

MLEA

Algirdas Matulevičius