Mažosios Lietuvos
enciklopedija

plaukų gėrimas

apeiga, kurią XVII a. pabaigoje aprašė Matas Pretorijus.

plauk gėrmas, ypatinga apeiga, kurią XVII a. pabaigoje aprašė Matas Pretorijus. Prieš jaunavedžius suguldant klėtyje jaunojo motina nepastebimai nukirpdavo keletą marčios plaukų, jaunosios motina – jaunikio. Tuos plaukus sudėdavo į kaušelį alaus. Sukalbėjęs maldas alų su plaukais išgerdavo maldininkas. Tai turėjo suteikti jauniesiems ypatingą palaimą.

Dar skaitykite plaukai papročiuose ir tikėjimuose.

L: Prätorius M. Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne. Berlin, 1871, S. 85.

Angelė Vyšniauskaitė