Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Plaškių parapinė mokykla

Plaškiuose nuo XVII a. veikusi mokykla.

Plaškių parãpinė mokyklà, įsteigta XVII–XVIII a. Iki 1709–1711 maro vaikus greičiausiai mokė kunigas Johannas Ludovicis, Martinas Förstenau. Prieš 1747 precentoriavo Kristijonas Lovynas; vėliau Georgas Plonius (1807–1835), Carlas Copinus (1835–1839), Georgas Plonius (1839–1848) ir kiti. 1857–1866 dirbo Gottliebas Šurgys, 1874–1900 Kaszemeckas. Nuo XIX a. II pusės dirbo mokytojų seminarijas baigę pedagogai, pvz., Karalienės mokytojų seminariją 1833 baigęs Michaelis Lehnartas. Mokykla buvo dviklasė, ją lankė 70–80 mokinių. 1924–1937 mokyklos vedėjas Emilis Kraemeris, 1937–1944 Georgas Wolpuskis (abu Klaipėdos mokytojų seminarijos auklėtiniai). Dar dirbo mokytojos Herta Lengvenaitė, K. Srogytė (1938–1941). 1936 mokėsi 65 vaikai (29 mergaitės), 62 jų evangelikų liuteronų, 3 katalikų tikėjimo. Mokyklai priklausė 2 pastatai bei 2 ha žemės.

Albertas Juška