Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Piotr Preis

Piotras Preisas, XIX a. rusų kalbininkas.

Preis Piotr (Piotras Preisas) 1810 netoli Pskovo 1846 V 20 Sankt Peterburge, rusų kalbininkas. 1839–1842 gilino studijas Karaliaučiaus, Berlyno, Prahos, Vienos universitetuose; bendravo su Martynu Liudviku Rėza ir Frydrichu Kuršaičiu. Tyrė K. Donelaičio poemos Metai lietuvių kalbos slavizmus ir tikrinius vardus. Ragino F. Kuršaitį leisti lietuvišką laikraštį ir įkurti lietuvių draugiją.

Algirdas Žemaitaitis