Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Petras Končius

XX a. lietuvių valstybės veikėjas.

Kõnčius Petras 1882 VI 29Purvaičiuose (Telšių aps.) 1950 X 26, valstybės veikėjas. 1900 baigęs Palangos progimnaziją įstojo į Petrapilio kunigų seminariją. Po 3 metų su kitais lietuviais dėl konflikto su vadovybe tautiniu klausimu iš seminarijos išstojo. 1920 Vilniaus apskrities viršininkas, vėliau Valstybės kontrolės bendrųjų reikalų departamento direktorius. Ūkio banko 1923–1939 Klaipėdos, 1939–1940 Vilniaus skyriaus direktorius. Končius daug prisidėjo kuriant lietuviškus bankus ir kredito įstaigas. 1935 kandidatavo į Klaipėdos krašto V seimelį pagal Visuomenės Sąjungos sąrašą.

LE