Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Petras Kleikys

XVI–XVII a. raštijos darbuotojas.

Kleikỹs Petras (vok. Kleicke; pasirašinėjo ir Nicolai) 1574 Klaipėdoje 1640 Įsrutyje, raštijos darbuotojas. Mokėsi Klaipėdoje. 1595 Įstojo į Karaliaučiaus universitetą. Wittenberge (Vokietija) įgijo magistro laipsnį. 1608 paskirtas Karaliaučiaus Senamiesčio mokyklos mokytoju. 1609–1617 kunigavo Brandenburge (Notangoje), nuo 1617 iki mirties – superintendentas Įsrutyje. Su kitais 1638 dalyvavo Mažosios Lietuvos generalinėse vizitacijoje. Kleikys – vienas svarbiausių narių komisijos (greičiausiai vadovavo visam jos darbui), rengusios spaudai Jono Rėzos Psalterį Dovydo (1625). Ši knyga davė pradžią bendrinei rašomajai lietuvių kalbai Prūsijos kunigaikštystėje, kuri parengė dabartinės lietuvių bendrinės kalbos ištakas.

L: Biržiška V. Aleksandrynas 1. Čikaga, 1960, Vilnius, 1990. p. 226–227.

Zigmas Zinkevičius

Algirdas Žemaitaitis