Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Peter von Dusburg

Petras Dusburgietis, XIV a. pirmosios pusės kronikininkas, Kryžiuočių ordino kapelionas.

Peter von Dusburg (Pẽtras Dusburgiẽtis), XIV a. pirmosios pusės kronikininkas, Kryžiuočių ordino kapelionas. Kilęs iš Duisburgo srities prie Reino arba iš Doesburgo Nyderlandų provincijoje Gelderlande. Remdamasis sakytiniais ir rašytiniais šaltiniais aprašė Ordino karų (1190–1326 įvykių) istoriją. 1326 baigęs rašyti Prūsijos žemės kroniką (lot. Chronicon terrae Prussiae) įteikė ją didžiajam magistrui Werneriui Orselnai peržiūrėti. Dar Petrui von Dusburgui esant gyvam, Ordino kapeliono Nikolauso von Jeroschino ji iš lotynų kalbos eilėmis išversta į vokiečių kalbą. Vertimas greitai nukonkuravo originalą.

Dar skaitykite Dusburgo kronika.

L: Prūsijos žemės kronika. V., 1985; Petri de Dusburg chronica terre Prussie. Darmstadt, 1984; Deutsche Biographische Enzyklopädie, t. 7. München., 1998.

Iliustracija: Petro Dusburgiečio „Prūsijos žemės kronikos“ antraštinis lapas, XVII a. / Iš knygos „Замки и укрепления немецкого ордена в северной части Восточной Пруссии“, 2005