Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Paulius Salopiata

XX a. teologas, kunigas.

Salopiata Paulius (1898 IX 27 Laukuose, Labguvos apskrityje ?), XX a. teologas, kunigas. Filos. dr. (1929). Tėvas Lauknų evangelikų kunigas, motina – lietuvė Mina Adomaitytė. Salopiata iš mažens mokėjo lietuviškai. 1917 baigė Tilžės gimnaziją. 1917–1919 radistas Pirmojo pasaulinio karo Vakarų fronte. 1919–1922 studijavo teologiją Karaliaučiaus universitete, lankė Karaliaučiaus universiteto lietuviškąjį seminarą; 1922–1934 šio seminaro vadovas. Parašė Das Verhältnis der Evangelien-Texte in ältesten katholisch-litauischen Drucken, 1929 [Evangelijų tekstų santykis senuosiuose lietuvių katalikų spaudiniuose]. Už šį darbą suteiktas daktaro laipsnis. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugoma Karaliaučiaus universiteto lietuvių seminarui priklausiusi 1910 Biblija, kurioje yra įrašas Lit. seminar. 8.2, 23. Solopiata. Manytina, kad Johanneso Bobrowskio romane Litauische Claviere, 1965 [Lietuviški fortepijonai] paminėtas Zalopijata yra Salopiata.

L: Kaunas D. Užmirštas lituanistikos židinys // Kultūros barai. 1987, nr. 2.

Jurgis Mališauskas