Mažosios Lietuvos
enciklopedija

paskelbimas

viešas raštas, paplitęs XX a. pradžioje.

paskelbmas, kaip viešas raštas paplito XX a. pradžioje, ypač nuo 1920 pradžios atskyrus Klaipėdos kraštą ir ten skelbiant įvairias žinias lietuvių bei kitomis kalbomis. Pvz., 1920 II 15 generolas Dominique Joseph Odry išleido paskelbimą apie krašto valdymo perėmimą, 1923 I 12 Erdmonas Simonaitis – paskelbimą apie sutikimą formuoti naująją krašto valdžią. 1923 V 7 išleistas iškilmingas paskelbimas apie autonomiją Klaipėdos kraštui.