Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Parnidžio įlanka

Kuršių marių dalis tarp Parnidžio ir Nidos ragų, Kuršių nerijos rytiniame krante.

Panidžio lanka (vok. Parnidden Bucht), Kuršių marių dalis tarp Parnidžio ir Nidos ragų, Kuršių nerijos rytiniame krante, 0,5 km į pietus nuo Nidos. Kranto linijos ilgis apie 1,5 km, Parnidžio įlanka į krantą įsiterpusi 0,6 km. Susidarė susiklostant Parnidžio ir Nidos ragams, pustant smėlį nuo jūros į marias per Tylos ir Nidos klonių raguvas. Povandeninis šlaitas lėkštas ir seklus (vidutinis gylis 0,5–0,7 m), siauras paplūdimys (6–10 m); juos dengia smėlio sluoksnis, slūgsantis ant Litorinos gitijos. Įlankos palvė prie Nidos apsodinta pušimis. Ties Parnidžio kopa vyrauja žolinė augmenija, krūmai. XX a. pradžioje įlankos palvės plotis siekė 250–300 m, vyravo vešli, pažliugusių pievų augmenija, žiojėjo klampsmėlio ruožai (drumzakai). Kopų šlaitą nuo vandens skyrė plati Litorinos gitijos juosta. Ją kasė Nidos kuršininkai savo daržams tręšti. Palvėje ganėsi gyvuliai, ja vingiavo pamario kelias į Pilkopą. 1910–1990 dėl Parnidžio kopos persistūmimo į marių pusę (į rytus) įlankos palvė susiaurėjo 150 metrų.

Vaižgantas Kirlys