Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Paraphrasis, permanitina poteraus malda, per Martina Moswida ischguldita“

Martyno Mažvydo parengta maldų knyga, 1589 išleista Karaliaučiuje.

„Paraphrasis, permanitina poteraus malda, per Martina Moswida ischguldita“, M. Mažvydo 14 puslapių maldų knyga (1589), išleista Karaliaučiuje G. Osterbergerio spaustuvėje. Vienas jos egzempliorius rastas įrištas kartu su Jono Bretkūno Giesmes Duchaunas (1589); gal ją perdirbo (Parphrasis<...> kalba skiriasi nuo Mažvydo kitų raštų kalbos) ir išleido J. Bretkūnas. Parphrasis<...> verstas iš Paraphrasis des Vater vnsers, paimtos iš Prūsijai skirtos vokiškos agendos Kirchen- Ordnung (1558). L. Sengstockas 1612 įdėjo Parphrasis<...> į savo Giesmes Chriksczoniskas. Iki Antrojo pasaulinio karo buvo išlikę 2 egzemplioriai: Karaliaučiaus (likimas nežinomas) ir Upsalos universiteto bibliotekose (išliko).

L: Mažvydas: seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams. Sud. J. Gerullis. Kaunas, 1922; Mažvydas M. Katekizmas ir kiti raštai. V., 1993; Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija. t. 3. V., 1988; Michellini G. Martyno Mažvydo raštai ir jų šaltiniai. V., 2000.

Iliustracija: Martyno Mažvydo knygos „Paraphrasis...“ antraštinis lapas, 1589