Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Papelkiai, 5

bažnytkaimis Labguvos apskrityje.

Papélkiai, 5 (vok. Papelken, Popelken, 1938 Markthausen, rus. Vysokoje), bažnytkaimis Labguvos apskrityje, 23 km į šiaurės vakarus nuo Įsruties, 6 km į pietryčius nuo Mielaukių, prie siaurojo geležinkelio linijos Mielaukiai–Papelkiai–Įsrutis ir Mielavos upelio. Minėti 1379 Popelken. Lietuviški vietovardžiai liudija apie lietuvininkų vyravimą šiose apylinkėse. 1620 Papelkiams suteikta teisė laikyti karčemą. 1646 pastatyta bažnyčia (Papelkių (5) parapija). Po didžiojo maro padaugėjo vokiečių kolonistų. 1817 žemdirbių ir šatulininkų kaime buvo 52 ugniakurai, gyveno 434 gyventojai, parapijos centras. 1830 į vakarus nuo Papelkių nutiestas plentas Karaliaučius–Tilžė. 1846 kaime buvo 80 gyvenamųjų pastatų, gyveno 704 žmonės, kalbėta lietuviškai ir vokiškai. Iš Papelkių nutiestas plentas į Beržkalnį. XX a. pradžioje pro Papelkius nutiestas siaurasis geležinkelis Įsruties link. 1905 kaimas valdė 808 ha žemės, buvo 119 gyvenamųjų pastatų, gyveno 1162 gyventojai (tarp jų ir lietuviškai kalbėjusių bei 8 žydai). Veikė plytinė, lentpjūvė, 3 vėjo malūnai, geležinkelio stotis. 1912 gyveno 1286 gyventojai, buvo geležinkelio stotis, pašto, telegrafo ir telefono skyriai, veikė galvijų ir arklių veisimo bendrija, viešbutis, 4 užeigos, vaistinė, taupomoji bendrija, pieninė ir sūrinė (Jak. Rubies), 5 kalvės, vežimų gamykla, plytinė, daug krautuvių. Dirbo įvairūs amatininkai: 4 kepėjai (Ad. Balčiuvaitis – Balschuweit, Šurkus – Schurkus ir kiti), 2 statybų rangovai (G. Rudaitis – Rudat ir kiti), šulinių kasėjas Sodeike, knygrišys Benšiuvaitis – Benschuweit, tekintojas Aug. Girnus, stiklius L. Vabalas – Wabbels, fotografas, 7 siuvėjai (Karlas Butgeraitis – Buttgereit, Petereit ir kiti), 5 batsiuviai (Macikas – Matzik ir kiti), 2 račiai (Ch. Bartušaitis – Bartuschat ir kiti), 2 apmušalų meistrai (Franzas Podžiūnas – Podszuhn ir kiti), 2 puodžiai (Emilis ir Karlas Radžiuvaičiai – Radszuweit), 2 laikrodininkai ir kiti. Knygas ir raštinės prekes pardavinėjo Benšiuvaitis ir Julius Vabalas. Buvo 4 dvareliai (Joh. Lekys – Lekies ir kiti). Veikė 2 dviračių parduotuvės, mašinų remonto dirbtuvės, prekiauta siuvimo mašinomis. Kas pirmadienį vykdavo gyventojų gausiai lankyti savaitiniai turgūs. 1914 įsiveržusi Rusijos kariuomenė išvežė į Sibirą 51 apylinkės gyventoją (iš jų 5 ten mirė). Moderni mokykla pastatyta 1927. 1938 gyveno 1220 žmonių. SSRS valdymo metais Papelkiai nugyventi, daug senųjų sodybų buvo likviduota, suniokota sena bažnyčia. Vtv. sietinas su prūs. po – pelky.

Dar skaitykite: Papelkių (5) archeologiniai radiniai, Papelkių (5) parapijos gyvenvietės.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Papelkių, Labguvos apskritis, turgaus aikštės namas su iškirstu langu apgriautoje sienoje, 2000

Iliustracija: Papelkių vidurinė mokykla – SSRS valdymo metais pristatytas trečias aukštas, 2004