Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Papelkių (5) parapijos gyvenvietės

vietovardžiai ir jų kilmė.

Papélkių (5) parãpijos gyvénvietės. Jų sąraše pažymėta: *1938 vietovardžiai nacių pakeisti vokiškesniais vardais; metai – pirmą kartą paminėti šaltiniuose; skliausteliuose nurodyta vietovardžio kilmė. *Aukskaliai (< Aukštakalniai: aukštas +kalnas) 1651; *Bylaukiai (pavardė Bylaukis); Bitėnai (pavardė Bitėnas: bitė+ėnas); *Bitkalniai (:bitė+kalnas) 1682; *Būdvaliai (pavardė Būd-valis) 1672; *Domartėnai (pavardė Domartas); *Ežerininkai (pavardė Ežerininkas arba iš ežerininkas); *Florlaukiai arba Mielaukiai (: Flor-+laukas hibr.); *Lankininkai (pavardė Lankininkas arba lankininkas); *Mielaviškiai (upėvardis Mielava+-iškiai); *Opšrininkai (pavardė Opšrininkas arba opšrininkas); *Pakalviai (: pakalvys, -ė); *Papelkiai (liet. prūs. papelkis); *Paringiai (pa+pavardė Ringa); *Pašvenčiai (pa-+upėvardis Šventoji); *Pešikai (: liet. pešikas); *Serbentynai (: pavardė Serbenta+-ynas) 1662; *Skystlaukiai (pavardė Skystas+laukas); *Treinlaukiai (pavardė Trenys+ laukas); *Užkampiai (pavardė Užkampis arba užkampis) 1635; *Vidgiriai (liet. vidgiris) 1670; *Vilkaviškiai (: Vilkav-+iškiai) 1700; *Žalgiriai (pavardė Žalgiris arba liet. žalgiris). Iš viso parapijoje buvo 23 gyvenvietės lietuviškais pavadinimais. Iš jų 15 yra asmenvardinės (pavardinės) kilmės, 2 vandenvardinės kilmės ir 6 iš bendrinių žodžių sudaryti pavadinimai. Visi jie būdingi tam kraštui, įkurti arba minėti XVII a. ir anksčiau. Vieni nusako pirmųjų gyventojų užsiėmimą (bitininkas, opšrininkas); kiti jų gyvenimo vietą (ežerininkas, lankininkas, pakalvys, papelkis, užkampis); treti – prie kurios upės gyventa, pvz., prie Šventosios (Pašvenčiai), prie Mielavos (Mielaviškiai).

Vilius Pėteraitis