Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Palvininkų gintaro telkinys

gintaringi žemės plotai prie Palvininkų.

Palviñinkų giñtaro telkinýs pradėtas žvalgyti 1883, projektuojant gintaro gavybą šachtiniu būdu. Vėliau tyrimai atlikti 1400 ha plote tarp Palvininkų, Ūbininkų, Darbnikų gyvenviečių; jame padaryti 95 gręžiniai. Telkinys tuo metu pavadinimo neturėjo, gintaro atsargos nebuvo apskaičiuotos. Po Antrojo pasaulinio karo telkinys žvalgytas toliau, jo ribose išskirti 4 plotai. Palvininkų pavadinimas paliktas tik senąjam gintaro telkiniui. Išžvalgytos gintaro atsargos Palvininkuose sudarė apie 132 100 t; produktyvus horizontas – 7–11 m storio viršutinio eoceno Prūsų svitos mėlynosios žemės facija. Gintaringumas svyruoja 0,9–2,4 kg/m3. Gintaringiausia sluoksnio vidurinė dalis. Eksploatacijos sąlygos sudėtingos, nes virš produktyvaus sluoksnio yra vandeningas horizontas.

Dar skaitykite Palvininkų gintaro kasykla.

Vladas Katinas