Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Paliokai

lietuvininkų giminė Paprūsėje.

Palioka, garbi lietuvininkų giminė Paprūsėje. Mikas Paliokas (*1885 †1965) iš 12 vaikų šeimos: broliai Jurgis, Jonas, Dovas (paveldėjo tėvoniją), Jokūbas, Petras, Mikas. Šis gavęs savo dalį ir pridėjęs žmonos Emilijos Rotkytės iš Žygaičių kraitį, nusipirko 2 ha žemės ir vėjo malūną Margiškiuose (Tauragės aps.). Sulaukė 7 vaikų, užaugo 5: Ema, Dovas (žuvo per Antrąjį pasaulinį karą), Marija, Lydija, Naemė (1933–1986). 1944 šeima priglobė trejų metukų rytprūsietę Renatą Diege, kurią su seserimi Mildegarda ir broliu Arnu, mirus motinai, paėmė iš Ragainės internuotų piliečių lagerio. Kol atsirado tėvas (1955), sesuo ir brolis augo pas kaimynus.

Dar skaitykite: Paliokaitė Marija, Paliokaitė-Valinčienė Ema, Paliokaitė-Aušrienė Lydija.

Iliustracija: Paliokų giminė ir svainiai Trakuose: Lydija ir Jurgis Algirdas Aušros, Ema ir Petras Valinčiai, Mikas Paliokas ir Emilija Rotkytė-Paliokienė, Marija Paliokaitė, priekyje – Naemė Paliokaitė, Eglutė Valinčiūtė ir Dovo Palioko (1920–1939) nuotrauka, apie 1961 / Iš Marijos Paliokaitės šeimos albumo