Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Paleičiai

bažnytkaimis Šilutės apskrityje Šakūnėlių valsčiuje.

Pãleičiai (vok. Palleiten, Paleiten), bažnytkaimis Šilutės apskrityje Šakūnėlių valsčiuje, 14 km į pietryčius nuo Šilutės, 3,5 km į šiaurės rytus nuo Šakūnėlių, Leitės upės kairiajame krante, tarp Berštų ir Medžioklės pelkynų, prie plento Juknaičiai–Užliekniai–Šakūnai–Kalnininkai. Įsikurta smėlingoje pakilumoje tarp pelkių, prie senojo kelio į Pietnemunę (keliantis per Nemuną ties Šakūnėliais). 1815 mišriame kaime buvo 4 ugniakurai, gyveno 54 gyventojai. 1856 įkurta Paleičių pradinė mokykla, 1904–1906 jos vedėjas buvo Frydrichas Bajoraitis (Paukštelis). 1899 įsteigta Paleičių parapija, 1906 pašventinta bažnyčia. 1905 kaimas valdė 345 ha žemės, buvo 63 gyvenamieji pastatai, gyveno 320 gyventojų. 1912 bažnyčios duomenimis, iš 1705 parapijiečių 1400 buvo lietuvininkai. Apie 1912 įsteigta lietuvių jaunimo draugija Darželis. Veikė taupomoji-skolinamoji kasa, įvairių prekių krautuvė. 1925 kaimas valdė 292 ha žemės, gyveno 298 gyventojai. Paleičiais vadinta ir atskira pelkių sargo sodyba prie Berštpelkės girininkijos. Veikė mokykla, pašto skyrius, policijos stotis. Šiam paštui priklausė Barzdėnai, Beržtpelkė, Girininkai, Kriokiškiai, Medžioklės pelkė, Paleičiai ir Šakūnėliai. Veikė lietuvių giedotojų choras, dalyvavęs Lietuvos dainų šventėje Kaune 1928; šaulių būrys su savo choru rengė įvairius kultūros renginius. 1941 gyveno 324 žmonės. SSRS okupacijos dešimtmečiais Paleičiai nugyventi, nugriautas bažnyčios šventoriuje pastatytas gyvenamasis namas su tvartu.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Paleičiai – senosios mokyklos pastatas, 1998

Iliustracija: Buvę Paleičių užeigos namai, 1999