Mažosios Lietuvos
enciklopedija

palaidojimo draugijos

prie bažnyčių veikusios draugijos, skirtos rūpintis savo narių laidojimo reikalais.

paláidojimo draugjos kurtos prie bažnyčių, skirtos rūpintis savo narių laidojimo reikalais. Turėjo savo įstatus. Palaidojimo draugijoms vadovaudavo kunigas. Draugiją sudarydavo iki 50 vyrų, moterys nebuvo priimamos. Stodami į palaidojimo draugijas mokėdavo 10 markių stojimo mokestį. Mirus vienam iš narių, kiti rūpindavosi jo laidotuvių procesija, gedulu, budėdavo prie karsto, jį nešdavo. Palaidojimo draugijos narys be rimtos priežasties (ligos ir kita) neatvykęs į laidotuves buvo baudžiamas pinigine bauda.

Dar skaitykite kulmiškių pasilaidojimo draugija.