Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ottomar Schreiber

Otomaras Šraiberis, XX a. istorikas, politikas.

Schreiber Ottomar (Otomaras Šráiberis) 1889 V 1Marienburge 1954 II 6Miunchene, istorikas, politikas, Klaipėdos krašto administracijos darbuotojas. Karaliaučiaus universitete studijavo istoriją, filosofiją, naująsias kalbas. 1912 už Vokiečių ordino valstybės raidos įvykių chronologijos tyrimus suteiktas daktaro laipsnis. Pirmojo pasaulinio karo metais kovojo fronte, po karo dirbo pramonės įmonių valdininku Dancige. 1922 atvyko į Klaipėdą, įsteigė vokiečių–lietuvių tabako gaminių sindikatą, išrinktas Pramonės ir prekybos rūmų valdybos nariu. 1925–1933 priklausė Klaipėdos masonų ložei Mempfis. Buvo revanšistinės vokiečių politikos ideologas ir vykdytojas. Nebūdamas Klaipėdos krašto gyventojas ir nemokėdamas lietuvių kalbos neteisėtu būdu įsigijo lietuvių pasą ir tapo Direktorijos pirmininku (1932–1934). Rėmė partijų Christlich Sozialistische Arbeitsgemeinschaft des Memelgebiets ir Sozialistische Volksgemeinschaft des Memelgebiets veiklą, įstaigų valdininkus skatino nepaklusti krašte galiojantiems Lietuvos įstatymams, todėl O. Schreiberio vadovaujama Direktorija buvo paleista, jam paskirta policijos priežiūra. 1945 pasitraukė į Vokietiją: kaip karo pabėgėlis pateko į Tegernesee, vėliau dirbo Miesbache, Stuttgarte, 1950–1953 buvo Vokietijos Federacinės Respublikos Tremtinių reikalų ministerijos sekretorius. Vadovavo Rytprūsių pabėgėlių judėjimui už teisę grįžti į gimtinę, reikalavo atkurti Vokietiją su 1939 sienomis, leido laikraštį Die Schicksalslinie [Lemties riba], kuriame rašė apie Vidurio Rytų Europos problemas.

L: Žostautaitė P. Klaipėdos kraštas 1923–1939. V., 1992; Altpreussische Biographie / hrsg. von K. Forstreuter, F. Gause. Bd. 2. Marburg, Lahn, 1963.

Albertas Juška