Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Otonas Serapinas

XX a. visuomenės veikėjas, Lietuvos kariuomenės savanoris, muitininkas.

Serapnas Otonas 1916 IV 23Kiūpeliuose (Pagėgių aps.) 1998 IX 6Šilutėje, visuomenės veikėjas, Lietuvos kariuomenės savanoris, muitininkas. Tėvas Jurgis Serapinas buvo ūkininkas, valdė 22 ha žemės, susipratęs lietuvininkas. Serapinas dešimtas vaikas iš vienuolikos šeimoje. Baigęs Vydutaičių pradinę mokyklą vokiečių kalba 1929 įstojo į Pagėgių lietuvių progimnaziją. Dainavo „Santaros“ chore, griežė smuiku ir akordeonu, vadovavo Jonikaičių kaimo lietuvių kalbos kursams, kartu su broliais Andriumi, Evaldu ir Jonu žaidė Natkiškių futbolo komandoje. Pagėgiuose sutelkė skautų organizaciją, priklausančią Tauragės tuntui. 1934 įstojo į Lietuvos kariuomenę savanoriu. Tarnavo inžineriniame batalione Šančiuose. Pagėgių geležinkelio stoties, Panemunės (1937), Tauragės geležinkelio stoties (1939–1940) muitininkas. 1940–1944 Tauragės archyvo, ligonių kasos, vokiečių okupacinės administracijos tarnautojas. Artėjant frontui traukėsi, bet buvo grąžintas į Lietuvą. Po karo buvo mokytojas, Žemaičių Naumiesčio valsčiaus švietimo skyriaus vedėjas. 1948 už nelegalios spaudos rėmimą suimtas, nuteistas 10 metų katorgos Intos anglių kasyklose. 1954–1976 Šilutės melioracijos valdybos brigadininkas. Paliko fotografijų rinkinį, atsiminimų (sagomi Šilutės muziejuje). Palaidotas Šilutėje.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Otonas Serapinas, apie 1937 / Iš Otono Serapino šeimos albumo