Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Ostpreussisches Ewangelisch-Lutherisches Kirchenblatt“

„Rytprūsių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios laikraštis“, laikraštėlis bažnytiniams reikalams, leistas 1896–1900 Įsrutyje.

„Ostpreussisches Ewangelisch-Lutherisches Kirchenblatt“ [„Rytprūsių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios laikraštis“], dvisavaitinis laikraštėlis bažnytiniams reikalams, leistas 1896–1900 Įsrutyje vokiečių ir lietuvių kalbomis. Leido ir redagavo evangelikų liuteronų kunigas P. Christian Luschnat (Lūšnaitis). Spausdintas gotikiniu šriftu Giedraičio spaustuvėje Opstainiuose (1896–1897) ir Klaipėdoje (1897–1900).

Algirdas Žemaitaitis