Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Giedraičio spaustuvė

Kristupo Giedraičio spaudos įmonė, veikusi Opstainiuose ir Klaipėdoje.

Giedráičio spaustùvė. Veikė 1896–1897 rugpjūtį Opstainiuose (Tilžės aps.), 1897–1900 – Klaipėdoje. Savininkas Kristupas Giedraitis. Giedraičio spaustuvėje išleista 18 daugiausia paties savininko iš vokiečių kalbos išverstų protestantiškų pamokslų ir giesmių knygų, spausdintas lietuvių ir vokiečių kalba 2 kartus per mėnesį leidžiamas laikraštis Ostpreussisches Evang. Luth. Kirchenblatt [Rytprūsių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios laikraštis] (1896–1900, red. K. Lūšnaitis). Nuolat prekiavo savo ir kitų spausdintomis knygomis. Giedraičio spaustuvė neišlaikė konkurencijos ir buvo parduota Klaipėdos spaustuvininkui Hermannui Wilhelmui Siebertui, kuris ją sujungė su savo įmone.

Domas Kaunas