Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ostpreußische Landgesellschaft

Rytprūsių kaimo draugija, organizacija XX a. pradžioje siekusi sulaikyti žmonių ekonominę migraciją iš kaimo.

Ostpreußische Landgesellschaft [Rytprūsių kaimo draugija], XX a. pradžioje siekė sulaikyti žmonių migraciją iš Rytprūsių, ieškant darbo pramonės įmonėse. 1906–1914 remta valstybės; buvusiose dvarų žemėse įkūrė 1600 sodybų ir gyvenviečių. Nuo 1840 iš Rytprūsių žemės ūkio pasitraukė apie 739 000 žmonių; tik maža jų dalis įsidarbino Schichau laivų statykloje Elbinge, Danzige arba celiuliozės fabrikuose Karaliaučiuje, Ragainėje, Tilžėje. Svetur įsikurti ir dirbti gamyklose Vakarų Vokietijoje išvykdavo daugiausia jauni žmonės.