Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ostpreußenhilfe, 1

pagalba Rytprūsiams, paramos akcija nuo 1915.

Ostpreußenhilfe, 1 [pagalba Rytprūsiams], paramos vajus nuo 1915. Per Pirmąjį pasaulinį karą 39 Rytprūsių miestai stipriai nukentėjo. 13 600 žmonių buvo ištremti į Rusiją, iš jų 4000 ten mirė. Vokietijoje buvo paskelbta aukų rinkliava nukentėjusiems šelpti, padėjusi atgaivinti Rytprūsių miestus, paremti gyventojus.

Dar skaitykite šalpa.

MLFA